Szkolenia

Szkolenia

Zajmuję się szkoleniem głównie z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i rodzinego oraz mediacji.

W latach 2003 – 2007 pracowałam jako Asystent w Katedrze Prawa Cywilnego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, prowadząc ćwiczenia ze studentami studiów dziennych i zaocznych na kierunkach: prawo, administracja. W latach 2014-2017 byłam wykładowcą w Ateneum, Szkole Wyższej w Gdańsku (głównie wykłady dotyczące prawa rodzinnego). 

Od 2007 r. prowadzę zajęcia z prawa cywilnego dla aplikantów adwokackich Izby Gdańskiej.

W 2013 r. poprowadziłam szkolenie zawodowe dla adwokatów Izby Gdańskiej nt. roli adwokata jako pelnomocnika w mediacji.

Od 2013 r. w ramach współpracy z Gdańskim Centrum Mediacji prowadzę szkolenia z prawnych podstaw mediacji dla kandydatów na mediatorów.

Prowadzę także szkolenia dla firm. Między innymi: w 2011 r. przeprowadziłam cykl wykładów dla pracowników Kancelarii Windmill, Gąsiewski & Roman z zakresu prawa cywilnego i podatkowego. W lutym 2012 r. poprowadziłam szkolenie z zakresu prawa przewozowego dla pracowników przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjnego.