Usługi adwokackie

Usługi adwokackie

Oferuję pomoc prawną (porady, sporządzanie pism, reprezentacja w sądzie, przed organami administracyjnymi, w negocjacjach pozasądowych) z zakresu:

  • Sprawy rodzinne: rozwód, separacja, uregulowanie kontaktów z dzieckiem, alimenty, miejsce pobytu dziecka, podział majątku wspólnego, odpowiedzialność za długi małżonka, rozdzielność majątkowa.
  • Sprawy spadkowe: stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, umowy dotyczące spadku, uznanie za niegodnego dziedziczenia, testament, zachowek, długi spadkowe, odrzucenie spadku.
  • Sprawy o zapłatę: z umów, sprawy o odszkodowanie (np. przeciwko ubezpieczycielom po wypadku komunikacyjnym, błąd w sztuce lekarskiej), windykacja należności, wezwania do zapłaty i pozwy o zapłatę, egzekucja przez komornika.
  • Sprawy dotyczące nieruchomości, w tym mieszkaniowe: sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości, własność, sprzedaż, zasiedzenie, ochrona naruszonego posiadania, ustalenie wstąpienia w stosunek najmu, eksmisja, spory w ramach wspólnot mieszkaniowych.
  • Sprawy z zakresu prawa przewozowego: o zapłatę z tytułu przewozu, reklamacje.
  • Sporządzanie i opiniowanie umów.
  • Sporządzanie opinii prawnych.

Jeżeli nie znaleźli Państwo powyżej interesującego Państwa zagadnienia, proszę o kontakt telefoniczny – na pewno udzielę uczciwej odpowiedzi, czy mogę pomóc. W razie potrzeby polecę odpowiedniego prawnika.

Pomoc prawna dla osób przebywających poza granicami Polski

Prowadziłam już sprawy osób zamieszkujących na stałe w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Austrii, Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii. Wiem, jak ważna jest dla osób przebywających za granicą możliwość powierzenia komuś kompleksowego załatwienia całego problemu, gdyż nawet załatwienie sprawy w urzędzie, gdy jest się za granicą, staje się trudne. Dlatego sprawa klienta z zagranicy nigdy nie jest tylko sprawą np. „o stwierdzenie nabycia spadku”, ale ustalamy pożądany końcowy rezultat (np. sprzedaż mieszkania po zmarłym w Polsce ojcu), przedstawiam, jakie kolejne czynności są konieczne, by to przeprowadzić (uzyskanie koniecznych dokumentów z Urzędu Stanu Cywilnego, księgi wieczystej, spółdzielni mieszkaniowej, przeprowadzenie sprawy spadkowej, zgłoszenie nabycia spadku w urzędzie skarbowym, przeprowadzenie działu spadku, jeśli jest więcej spadkobierców, zgromadzenie wszystkich dokumentów i zaświadczeń potrzebnych do sprzedaży mieszkania, ewentualnie także zawarcie umowy sprzedaży u notariusza), jakie koszty są z tym związane i ile to będzie trwało, jeśli możliwe są różne rozwiązania, wybieramy najlepsze i wtedy dopiero umawiamy się na prowadzenie sprawy.

E-porada

W większości spraw aby rzetelnie udzielić pomocy prawnej, konieczne jest bezpośrednie spotkanie w kancelarii. Wynika to z tego, że każdy człowiek jest inny i dlatego też każda sprawa jest inna. O ile udzielenie odpowiedzi na pytanie prawne jest możliwe „zdalnie”, o tyle przeanalizowanie sytuacji, w jakiej znajduje się dana osoba i pomoc w wybraniu rozwiązania, które najpełniej zrealizuje to, na czym jej zależy, wymaga rozmowy, często dłuższej i zadania wielu pytań. Dotyczy to zwłaszcza spraw rodzinnych. W niektórych przypadkach jednak możliwe jest także uzyskanie porady lub opinii prawnej czy przesłanie wzoru pisma procesowego drogą mailową, dlatego jeśli przyjazd do kancelarii jest utrudniony, proszę o kontakt.