Mediacja

Mediacje

MEDIACJA TO SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA SPORÓW POLEGAJĄCY NA PRÓBIE WYPRACOWANIA POROZUMIENIA W OBECNOŚCI BEZSTRONNEGO, NEUTRALNEGO MEDIATORA.

Z mojego doświadczenia wynika, że jest to dobry sposób rozwiązywania wielu spraw, zwłaszcza:

  • trudnych, delikatnych spraw rodzinnych, np. ustalenia warunków rozstania, podziału majatku, wszelkich spraw związanych z uzgodnieniem sposobu sprawowania opieki nad dzieckiem po rozstaniu (sposób podejmowania decycji, finansowanie potrzeb dziecka, kontakty)
  • a także gospodarczych, w których stronom zależy na szybkim rozwiązaniu problemu, a często także na poufności i zachowaniu współpracy

Zachęcam do skorzystania z moich usług jako mediatora. Prowadzę mediacje w sprawach rodzinnych, cywilnych oraz gospodarczych.

Uczestniczę również w mediacjach jako pełnomocnik - pomagam ocenić, czy sprawa nadaje się do mediacji, przygotowuję Klientów do mediacji, uczestniczę w spotkaniach mediacyjnych, biorę udział w konstruowaniu ugody pilnując, czy zabezpiecza ona należycie interesy Klienta.

Odbyte kursy:

  • W dniu 20 września 2013 r. ukończyłam specjalistyczne szkolenie dla certyfikowanych mediatorów z zakresu "Mediacji rodzinnej" przeprowadzone w Centrum Mediacyjne przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie prowadzone przez Sędzię Agnieszkę Rękas (Sędzia Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wiceprzewodnicząca Społecznej Rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości)
  • W dniu 21 czerwca 2013 ukończyłam specjalistyczne szkolenie dla certyfikowanych mediatorów z zakresu „Mediacji cywilnej i gospodarczej” przeprowadzone w Centrum Mediacyjne przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie uzyskując specjalizację w zakresie prowadzenia mediacji cywilnych i gospodarczych. Szkolenie prowadzili członkowie Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfiktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości: arbiter i mediator, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego - adw. Sylwestr Pieckowski oraz dyrektor Centrum Mediacji Gospodarczej, Prezesem Centrum Mediacji Fundacji Partners Polska - Maciej Tański

  • W dniach 19-21 października 2012 ukończyłam Zawodowe Szkolenie Mediacyjne Adwokatów przeprowadzone przez Centrum Mediacyjne przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie i uzyskałam tytuł mediatora (Certyfikat nr 13). Szkolenie było prowadzone przez międzynarodowy zespół wybitnych mediatorów brytyjskich przy wsparciu mediatora/trenera z Polski. Zakres szkolenia obejmował wszystkie rodzaje mediacji oraz problematykę dotyczącą roli profesjonalnego pełnomocnika w postępowaniu mediacyjnym.
  • W dniach (16-17 czerwca 2012 r., 29 czerwca - 1 lipca 2012 r. oraz 10-12 sierpnia 2012 r. ) uczestniczyłam w specjalistycznym 80 godzinnym szkoleniu z zakresu mediacji rodzinnych w Polskim Centrum Mediacji. Szkolenie to zakończone było egzaminem, po zdaniu którego uzyskałam dyplom mediatora rodzinnego nr 751/MR/Warszawa/2012, który uprawnia mnie do prowadzenia mediacji cywilnych – rodzinnych. 
  • W dniach 24 i 26 lipca 2012 r. ukończyłam szkolenie „Mediacja sądowa i pozasądowa” przeprowadzone przez Gdańskie Centrum Mediacji dla adwokatów Pomorskiej Izby Adwokackiej.

Konferencje, szkolenia, publikacje z zakresu mediacji

Od 2013 r. w ramach współpracy z Gdańskim Centrum Mediacji prowadzę szkolenia z prawnych podstaw mediacji dla kandydatów na mediatorów.

W dniu 12 października 2013 r. wystąpiłam na konferencji organizowanej przez Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku w ramach międzynarodowego spotkania przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości pod hasłem "Mediacja jako instytucja wspomagająca wymiar sprawiedliwości", moje wystąpienie dotyczyło "Pozycji mediatora w polskim systemie prawnym"

W dniu 13.11.2013 przeprowadziłam wykład dla adwokatów i aplikantów adwokackich pt. "Adwokat a mediacja (adwokat jako mediator, rola adwokata-pełnomocnika w procesie mediacji)"

W dniu 17 marca 2015 r. poprowadziłam Gdański Salon Mediatora na temat "Pełnomocnik w mediacji - pomaga, czy przeszkadza?"

W dniu 19 listopada 2015 r. wystąpiłam na konferencji organizowanej przez Koło Naukowe Postępowania Cywilnego oraz Koło Naukowe Prawa Karnego Uniwersytetu Gdańskiego pod hasłem "JAK UGRYŹĆ MEDIACJĘ - w kontekście zmian k.p.c., k.k. i k.p.k.". Moje wystąpienie dotyczyło oceny zmian w mediacji cywilnej wcohdzących w życie od 1 styczna 2016 r. w punktu widzenia pełnomocnika.

W dniu 15 października 2018 r. wystąpiłam na konferencji organizowanej przez Sąd Okręgowy w Gdańsku oraz Wydział Prawa i Adminisrtacji Uniwersytetu Gdańskiego "Tygiel dialogu". Wystąpiłam w panelu dotyczącym współpracy mediacyjnej w sprawach rodzinnych. Mówiłmam na temat "Płaszczyzna współpracy 'mediator - adwokat / radca prawny' w celu weryfikacji porozumień".